Thursday, 6 January 2011

JaLan2 !!

Yeahh ~ p jalan2 ngn m0k dar0 pagi hari stat kul 8 sapa k0l 10 .. sejuk ketar aq , bgun pagi kul 8 gtuh lar ser0w tg0k2 ad0w mesej , ph mesej2 metar . ma aq suh gi mndy2 ik0t y0w g pasar .. huff !~ malah weyy ser0w ! ph2 , siap g pasa gp0 uww , m0k dar0w aq ajk g derak . mul0w2 ny0w nk g amik bju hk y0w nk jait uw .. p gk xsud0h lagi . ng0t0x metar di0 .. derak2 !! sejuk wess ~ ph temu ngn saem2 aq , sep2 y0w ty0w aq g mn0w , den aq 0iap r musim2 jh .. ph sep2 y0w suh j0in kali derak .. aq tg0k m0k dr0w aq un bereh jh , ph gati bw0k mut0r pul0k .. aq nalim bna nk bwk . p gk ass0bar larh ! jauh m0lek aq g derak .. muj0w xd0k p0lih . ph2 , sejuk ketar d0h aq nih , nk bwk mut0r pun ser0w tkut d0h mug0w ketar .. gigi aq pun ser0w n0k g0yey d0h mug0w duk ketar xd agih .. 2 jam duk derak .. d0h lar aq h0k bw0k mut0r . gil0 m0lek .. ph2 !! yakk ~ abih miny0k d0h lar ~ saem aq g cri miny0k , ph jup0w smbung mular derak .. m0k dr0w aq 0iap d0h jgn wi 0iap k0w t0k laki aka p0k dr0w aq tuh .. m0k dr0w aq un ajar aq , lau sejuk kek0h tudum . xse wi gigi gp hau .. aq xphey g0k y0w 0iap .. p gk aq kek0h bju .. ha3 ! pehey2 deh ?? ph2 .. puahh d0h ~ m0k dr0w aq suh breti keda metar . bli aiskem c0rnett0o .. aww !~ sweet ser0w . bru smley aq ngdu 0w zakwey sal c0rnett0o .. lucu par0k ehh smley .. eh2 !! sambung3 !! ph2 , aq ty0w m0k dr0e aq pul0k sap0 bw0k mut0r . y0w suh aq dlu mug0w y0w xreti mn0 bw0k mut0r tgn sbl0h .. tkut .. errr .. phey2 lar .. haha ! 0keyh2 ! aq jug0k h0k ken0 bw0k .. ph puah d0h llu pak tul0w , blik lar , aiskem l0m abih , ph aq nk ng0na cabey gan0 klu aiskem duk tgn aq ? klu jley luruh tap0 aq bw0k sbl0h tgn jh .. terpaksa suh m0k dr0w aq pegey wak aq .. sapa selek0h dum0h .. aq amik mula aiskem aq , tra ehh kli bw0k mut0w di cabey bw0k bel0h tgn . ha3 !! yeah ! jadi ~ hahaha ~ yeay2 !! nalim mul0w2 .. hahaha .. g0m m0lek .. sapa dum0h t0k aq , p0k dr0w aq ty0w g mn0w .. aq senyap mul0w2 , ph m0k dr0w aq 0iap g derak ngn bli aiskem .. ph y0w cit0w sal aq bw0k mut0w . lucu pelik ehh , d0h lar pakak suk0w kapku .. ph p0k dr0w aq 0iap t lau bulih mut0w pul0k y0w nk aj0k aq pl0k .. yakk !!! sedak uww .. xsabar ser0w .. aww !!~ ish3 !! t0 my aunty , r0smanita a.k.a ciksu .. tq desh tuk aiskem ngn derak !! muahhhhhh ~

No comments:

Post a Comment